HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: Đăng nhập tài khoản.

 

 

 

 

Bước 2: Chọn sản phẩm cần mua và số lượng -> Thêm vào giỏ.

Bước 3: Tiến hành thanh toán.

  • Nếu mua hàng thêm -> Tiếp tục mua hàng.

Bước 4: Đặt hàng.

  • Kiểm tra đơn hàng.
  • Tích vào dòng “Bạn chắc chắn không có bất kỳ sự thay đổi nào cho đơn hàng.”

  • Nhấn “Đặt hàng”.

Quá trình đặt hàng đã thành công. Chúc các tạp hóa buôn bán thành công.